Så kommer supersygehuset “snart”

posted in: Hillerødsk | 0

Man kan læse i Hillerød Posten, at forarbejdet til det nye “supersygehus” i Hillerød nu så småt er gået i gang. Der bliver målt jordbund og forhandlet med staten m.m. for at se, om kabalen kan gå op og sygehuset kan bygges på Overdrevsvej.

Det er nemlig sådan, at ingen af placeringerne, som blev foreslået i det første forarbejde var 100% ideelle og brugbare lige med det samme. I stedet er der nogle ting, der skal undersøges og gøres noget ved, før det hele lever op til kravene. I Overdrevsvej-placeringens tilfælde er der bl.a. noget med afstanden til nærmeste station, og der skal måske tilføjes en station mere, tættere på sygehusets placering.

Men uanset, går der noget, før vi skal forvente at se den store byggeplads. Der tales nemlig om et første spadestik i 2016.