Stresscoach uddannelse

posted in: Hillerødsk | 0

Her i HR‐afdelingen tager vi os af mange forskellige ting. Vi skriver jobbeskrivelser, tager folk til interviews, når vi har ansøgninger til stillinger, vi slår op, vi forsøger at hjælpe vores ansatte i sager, hvor de måske skal udstationeres eller flyttes til andre afdelinger her i landet.
Her på det sidste har jeg lagt mærke til, at vi får flere og flere henvendelser fra medarbejdere, som beder om fri i længere tid. Nogle af dem har fået direkte ordre fra deres læge om, at de skal slappe af. De er stressede. Det er et problem. Vi er ofte nødt til at trække vikarer ind, og det forsinker ligesom arbejdsgangen. De skal læres op, og det gør vi også.

Uddannelse til stresscoach

Men det her med de stressramte. Det er bekymrende. Dels mange sygedage, dels mange anmodninger om ekstra fridage og så ekstra arbejde med at træne vikarer.
Tendensen med stress har været stigende over de sidste par år. Jeg tænker, at det måske kunne være en idé at få en uddannelse til stresscoach, så noget af behandlingen kan foretages her i huset. Jeg er psykolog og kunne godt forestille mig, at det ville være et godt tiltag for virksomheden. Det kunne givetvis bidrage til færre sygedage, hvis vi har en stresscoach, som kan spotte stress, før den bryder igennem og bliver til sygdom.

God uddannelse

Jeg ville gerne bruge nogle weekender på at følge et uddannelsesforløb til at blive certificeret stresscoach. Og også noget af min fritid. Men det er lidt et problem for mig at få råd til det. Og hvis det skal være en kompetence, som jeg skal stå for her i virksomheden, så er det vel rimeligt, at udgiften til uddannelsen til stresscoach bliver dækket af virksomheden. Hvis nu jeg laver et regnestykke, hvor jeg viser, hvad uddannelsen koster, og hvad de mange sygedage koster virksomheden, så står jeg nok stærkere i diskussionen, jeg skal have med økonomichefen i morgen.